Instrukcja instalacji sterownika Atom Argon

Atom Argon

Atom Argon

Doskonale nadaje się do ​​zarządzania dużą liczbą obciążeń o małej mocy: głowicami termicznymi, urządzeniami z wejściami typu „suchy kontakt” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo, przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Modyfikacje

Atom

Atom

Wersja podstawowa

Atom N

Atom N

Podłącz urządzenia bezprzewodowe i korzystaj ze zdalnego dostępu

Atom N + OLED-дисплей

Wyświetlacz OLED

Opcjonalnie dla Atom NKonfiguruj i diagnozuj urządzenia nawet bez połączenia sieciowego

Elementy funkcjonalne

Atom Carbon N with numbers
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia synchronizowaną pracęwszystkich urządzeń serii Atom
3. Zintegruj urządzenia innych producentówza pomocą interfejsu RS-485
4. Złącze 5V і 3,3V do zasilaniaróżnych czujników
5. 12 wejść (9 w modyfikacji N)do podłączenia czujników temperatury, jakości powietrza, wycieków lub włączniców
6. Przyciskido nawigacji w menu na graficznym wyświetlaczu OLED
7. Graficzny wyświetlacz OLEDdo sterowania i monitorowania (opcjonalnie dla modyfikacji N)
8. Port Ethernet do połączenia sieciowegomożliwość zdalnego sterowania przez telefon lub asystenta głosowego (modyfikacja N)


Wyjścia

Illustration
1. 18 x 5A przekaźnikówdo podłączenia urządzeń elektrycznych

Świetlna indykacja LED

Atom Carbon N with numbers

1. Indykacja portów wejścia

2. Indykacja statusu urządzenia

3. Indykacja połączenia LANdla modyfikacji N

4. Diody LED statusu i rodzaju wyjścia

Charakterystyki techniczne

Zwróć uwagę: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne można zobaczyć na naszej stronie internetowej Atom Argon

Osobliwości montowania

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontowania urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewodniki!

Sterowniki serii Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj sterownik i zasilacz na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy sprzęt rozdzielczy – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Illustration

Ważne! Mimo, że sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją podłączenia zasilania, i w takiej sytuacji się nie zepsuje, zalecamy sprawdzenie polaryzacji podłączenia zasilania przed jego włączeniem.

3. i3-NET

Jeśli system korzysta z kilku sterowników, połącz je w sieć i3-NET. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

4. RS-485

Jeśli są urządzenia sterowane według protokołu Modbus, połącz je w magistralę і podłącz do złącza RS-485. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

5. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

6. Podłączenia wejść

Podłącz czujniki, przełączniki i inne urządzenia do wejść sterownika. Na wejściach sterownika zastosowano złącza ze stykami sprężynowymi, co zapewnia wygodę i pewność podłączenia przewodników o przekroju do 1,5 mm2.

Atom Argon

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-9

  • 3-9

  • 10-12

  • 10-12

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Cyfrowy (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Cyfrowy (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

Atom Argon N

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-9

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-9

  • 3-9

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • Cyfrowy (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Cyfrowy (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • 1-2

  • 3-9

Przy podłączaniu urządzeń końcowych, takich jak przełączniki, czujniki cyfrowe, na długich liniach mogą pojawiać się niebezpieczne zakłócenia, dlatego korzystamy również z dodatkowego zabezpieczenia i ulepszamy pracę wejść z transoptorem. Wszystkie wejścia w produkcji są domyślnie skonfigurowane za pomocą zworek w trybie „Transoptor”. Jeśli korzystasz z interfejsowych lub analogowych czujników na wejściach kontrolera, nie zapomnij wyłączyć tego trybu.

Illustration

Ważne! Wejścia są ponumerowane, a każde wejście ma oznaczenie „wspólnego” wyjścia (oznaczone literą „G”) - jest to styk wspólny podłączony z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wielożyłowym wystarczy zastosować jedno połączenie do zacisku „G”

Схема підключення давачів


7. Podłączenia wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez sterownik do wyjść. Urządzenie posiada 6 grup przekaźników, wspólne wyjście każdej grupy jest oznaczone COM, a wszystkie wyjścia są ponumerowane. Każda grupa realizowana jest w postaci złącza 4-pinowego i jest przeznaczona do podłączenia przewodników o przekroju do 2,5 mm2.
Poniżej podano przykłady podłączania obciążeń do sterowników Atom Argon.

OUT1-OUT18- wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 5А (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED o małej mocy i światłami, urządzeniami z wejściami typu „suchy kontakt” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo, przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Схема пілключення LED-ламп

8. Połączenie sieciowe (modyfikacja N)

Praca sieci sterowników zapewnia zdalny dostęp do konfiguracji, sterowania i kontroli ich pracy. W celu realizacji tych możliwości, co najmniej jeden ze sterowników musi być w stanie połączyć się z siecią przewodową lub bezprzewodową. W linii produktów Atom są to sterowniki modyfikacji N. Pamiętaj, aby podłączyć kabel sieciowy do sterownika lub skonfigurować dostęp do domowej sieci WiFi (zob. Ustawienia i3 Home)

Ważne! Na routerze musi być skonfigurowany serwer DHCP w celu automatycznego wydawania adresu IP i maski sieci.

Illustration

9. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

10. Ustawienia i3 Home App

Po włączeniu sterownika należy pobrać aplikację mobilną i3 Home i zacznij konfigurować system

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

 • Świetlna indykacja LED się nie świeci

  1. Sprawdź obecność napięcia zasilania sterownika
  2. Sprawdź polaryzację zasilania

 • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

  1. Upewnij się, że w smartfonie lub tablecie włączone są Wi-Fi i Bluetooth
  2. Upewnij się, że hasło do sieci domowej jest poprawnie podane w ustawieniach sterownika

 • Wskaźniki wejściowe nie reagują na sygnały z czujników lub przełączników

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe
  2. Sprawdź, czy połączenia na zaciskach sterownika i czujnika są prawidłowe
  3. Sprawdź, czy konfiguracja wejścia jest zgodna z typem czujnika lub przełącznika

 • Wskaźniki statusu wyjść się nie świecą

  Sprawdź, czy ustawienia wyjścia w ustawieniach sterownika są prawidłowe

 • Wskaźnik statusu wyjścia się świeci, urządzenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
  2. Sprawdź sprawność urządzenia

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!