Instrukcja instalacji modułu rozszerzającego Atom R4AD6

Atom R8

Zapewnia możliwość zmiany poziomu oświetlenia lamp LED, halogenowych i żarowych, lamp świecących, pojedynczo jak i grupowo (do 300W na kanał). Oprócz sterowania oświetleniem doskonale nadaje się również do sterowania następującymi urządzeniami: bramę garażową, zamki elektryczne, pompy, urachamiacze i innymi urządzeniami małej mocy.

Elementy funkcjonalne

Atom R4AD6
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia
synchronizowaną pracę
wszystkich urządzeń serii Atom
3. Złącza 5V i 3,3V do zasilania różnych czujników
4. 4 x 5A przekaźników do podłączenia urządzeń elektrycznych
5. 6 ściemniaczy opartych na MOSFETdo sterowania odbiornikami prądu przemiennego


Charakterystyki techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne odpowiedniego urządzenia można zobaczyć na stronie Atom R4AD6

Osobliwości montowania

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontowania urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewodniki!

Moduły rozszerzające Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj moduł rozszerzający na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy wyposażenie rozdzielni – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Ważne! Mimo, że sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podłączenia zasilania, i w takiej sytuacji się nie zepsuje, zalecamy sprawdzenie polaryzacji podłączenia zasilania przed jego włączeniem.

живлення R4AD6


3. i3-NET

Podłącz moduł rozszerzający do sieci i3-NET. Zamocuj oporniki końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

i3 net R4AD6

4. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V. 

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

5. Podłączenia wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez sterownik do wyjść. Każde wyjście zrealizowane jest w postaci złącza 2-pinowego i jest przeznaczone do podłączenia przewodników o przekroju do 2,5 mm2. Obciążenie jest podłączone do styku oznaczonego „OUT” zgodnie z typem wyjścia.
Poniżej podano przykłady podłączenia obciążeń do modułu rozszerzającego 4R8DD.
OUT1-OUT6 to ściemniacze do sterowania odbiornikami prądu przemiennego o napięciu zasilania 180-250V.
Pozwala kontrolować jasność lamp lub świateł oraz regulować prędkość obrotową wentylatorów, pomp i silników elektrycznych. Maksymalna moc obciążenia dla jednego kanału ściemniacza wynosi 300 W.

Ważne! do realizacji funkcji oddymiania konieczne jest podłączenie przewodów „faza” i „zero” do zacisków L i N w górnym rzędzie styków (obok wyjścia 3). W przypadku urządzeń dymiących podłączonych do wyjść 4-6, przewody „fazowy” i „neutralny” należy podłączyć jednocześnie do zacisków L i N w górnym i dolnym rzędzie styków (obok wyjść 3 i 4).

Виходи R4AD6

OUT7-OUT10 - to wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 5A (obciążenie czynne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED o małej mocy i światłami, urządzeniami z wejściami typu „dry contact” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Виходи R4AD6

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Sprawdź napięcie zasilające moduł
    2. Sprawdź biegunowość zasilania

  • Obciążenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

    1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
    2. Sprawdź sprawność odbiorcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!