Tworzenie automatyzacji oświetlenia zgodnie z harmonogramem

Stwórzmy automatyzację, w której taśma RGB o określonej jasności i kolorze będzie włączana codziennie o godzinie 19:00

1

Tworzenie nowej automatyzacji

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać Automatyzacja

Illustration

2

Wybór urządzeń

Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie:● Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji● W rozdziale Warunki wybierz Harmonogram● W rozdziale Wydarzenia - taśmę RGB, którą należy włączać● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

3

Ustawienia harmonogramu

● W ustawieniach harmonogramu wybierz „Wydarzenie cykliczne”● Podaj okres powtarzania „Codziennie”● Ustal dokładny Czas wydarzenia

Illustration

4

Ustawianie parametrów włączania taśmy RGB

● Z listy rozwijanej wybierz „Włącz i określ parametry ”● Określ jasność i kolor taśmy przy włączaniu

Illustration

Wynik opisanych czynności:

Taśma RGB o ustawionej jasności i kolorze będzie włączana codziennie o godzinie 19:00

Ważne! Do prawidłowego działania należy ustawić również wyłączanie taśmy o określonej godzinie. W tym celu tworzymy automatyzację według tego samego algorytmu, określając żądany czas wyłączenia i opcję „Wyłącz” w ustawieniach taśmy RGB.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!