Konfiguracja portów przekaźnikowych wyjścia (impuls)

Niektóre urządzenia są przeznaczone do sterowania za pomocą krótkotrwałego zasilania napięciem (impulsu).
Są to na przykład zamki elektromechaniczne, napędy zmotoryzowanych karniszy itp.

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-....● W zakładce portów wyjścia OUT1-... wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty● Wybierz ikonę potrzebnego Wyjścia

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wejść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika.
Wyjście przekaźnikowe (oznaczone w aplikacji jako „R module”) może być zrealizowane zarówno jako moduł zmienny w sterowniku Atom Hydrogen, jak i wbudowany przekaźnik bez możliwości wymiany.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● W oknie ustawień wyjściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Określ Urządzenie

Illustration

Ważne! Lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wyjścia, będzie zależeć od typu tego portu.

4

Zaawansowane ustawienia urządzeń

● Wybierz ikonę „Koło zębate” (ustawień zaawansowanych)
W razie potrzeby możesz zmienić wymagane parametry:- Odwróć - zmiana polaryzacji sygnału- Czas trwania impulsu - czas, w którym przekaźnik będzie włączony
● Zapisz ustawienia, klikając ikonę „Zapisz” i wróć do okna ustawień wybranego portu wyjścia

Illustration

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz Nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego Typ● Kliknij przycisk „Zapisz”

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do okna ustawień wybranego Portu wyjścia● W polu „Nazwa” dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze nazwę domyślną

Wynik opisanych czynności:

Tworzenie urządzenia podłączonego do określonego wyjścia o określonej przez użytkownika nazwie i podstawowych ustawieniach. Można zobaczyć to urządzenie i nim zarządzać, przechodząc do zakładki Dashboard. Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!