Karta rozszerzająca Input PCB

Dodatkowa opcjonalna karta wejść umożliwiająca podłączenie czujników i przełączników do modułów rozszerzeń. Produkowany jest w wersjach z 12 i 22 wejściami.CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEKarta - 12 wejściami

Плата розширення Input PCB
  • Liczba wejść uniwersalnych

  • 12 cyfrowych (z czego 10 może pracować w trybie analogowym)

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • 12 cyfrowych (z czego 10 może pracować w trybie analogowym)

  • 12 cyfrowych (z czego 10 może pracować w trybie analogowym)

  • Zakres napięcia dla wejść uniwersalnych

  • 0-3,3V (0-5V z transoptorem) 

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • Zakres napięcia dla wejść uniwersalnych

  • 12 cyfrowych (z czego 10 może pracować w trybie analogowym)

  • 0-3,3V (0-5V z transoptorem) 

Przeznaczenie funkcjonalne wyjść

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-9

  • 3-9

  • 10-12

  • 10-12

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Сyfrowe (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Сyfrowe (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Transoptor tryb (wybiera się zworką)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Transoptor tryb (wybiera się zworką)

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEKarta - 22 wejściami

Плата розширення Input PCB
  • Liczba wejść uniwersalnych

  • 22 cyfrowych (z czego 9 może pracować w trybie analogowym)

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • 22 cyfrowych (z czego 9 może pracować w trybie analogowym)

  • 22 cyfrowych (z czego 9 może pracować w trybie analogowym)

  • Zakres napięcia dla wejść uniwersalnych

  • 0-3,3V (IN1-IN11), 0-5V (IN12-IN22)

  • Liczba wejść uniwersalnych

  • Zakres napięcia dla wejść uniwersalnych

  • 22 cyfrowych (z czego 9 może pracować w trybie analogowym)

  • 0-3,3V (IN1-IN11), 0-5V (IN12-IN22)

Przeznaczenie funkcjonalne wyjść

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-22

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-11

  • 3-11

  • 12-22

  • 12-22

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Analogowy (termistor, fotorezystor itp.)

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-22

  • Сyfrowe (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Сyfrowe (czujniki ruchu, oświetlenia, przełączniki, przyciski itp.)

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-22

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • Typ wejścia / numer wejścia

  • Interfejs (1-Wire czujniki)

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-22

Masz jeszcze pytania?

Wypełnij formularz, aby uzyskać konsultację