Сертифікати

Всі пристрої серії Atom пройшли сертифікацію і відповідають вимогам директив і стандартів.

CE сертифікат

CE сертифікат

2014/35/EU

Директива щодо низьковольтного обладнання (LVD).

2014/30/EU

Директива щодо електромагнітної сумісності (EMC).

2014/53/EU

Директива щодо радіообладнання (RED).

EN 60730-1:2011

Електричні пристрої автоматичного керування побутового та аналогічного призначення. Загальні положення.

EN 55035:2017

Електромагнітна сумісність мультимедійного обладнання. Вимоги до несприйнятливості.

EN 55032:2015

Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад.

EN 61000-3-2:2014

Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).

EN 61000-3-3:2013

Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню.