Rodzaje urządzeń, które można podłączyć
do wejść uniwersalnych

Jedną z charakterystycznych cech sterowników serii Atom są uniwersalne porty wejściowe:
● cyfrowe ● cyfrowe z transoptorem● analogowe● interfejsowe (1-wire)
Lista aktualnie dostępnych urządzeń podczas konfigurowania wejść:
● Czujnik oświetlenia - urządzenie analogowe (fotorezystor)● Przełącznik - tradycyjny przełącznik z 2 stałymi pozycjami● Wyłącznik - klawisz bez fiksacji naciśnięcia (typ dzwonkowy)● Czujnik ruchu - typowe urządzenie stosowane w systemach bezpieczeństwa. Z reguły ma „normalnie zamknięte” wyjście ● Czujnik przepływu - detektor wody na powierzchni. Istnieją modele w postaci 2 styków lub z wbudowanym obwodem wykrywania i indykacji stanu Czujnik dymu - urządzenie do wykrywania pożaru. Z reguły ma „normalnie zamknięte” wyjście● Czujnik temperatury - czujniki analogowe (termorezystory) NTC, Pt100, Pt500, Pt1000● Czujnik jakości powietrza - do wejść uniwersalnych można podłączyć czujnik analogowy w celu określenia zawartości i ilości szkodliwych i niebezpiecznych substancji w powietrzu ● Magistrala 1-wire (do podłączenia cyfrowych czujników temperatury DS18B20)

Możesz wybrać żądaną opcję w menu ustawień wejścia:

Illustration

Wejścia uniwersalne w sterownikach serii Atom (3U i 6U) posiadają dwa tryby pracy, które można wybrać za pomocą zworek:
● Połączenie bezpośrednie, zwykle używane z urządzeniami z interfejsami cyfrowymi (1-Wire) i urządzeniami z wyjściem analogowym (czujniki temperatury i oświetlenia)● Z transoptorem (tylko dla 3U i 6U), zwykle używane do podłączania urządzeń z wyjściem typu suchy kontakt (styk): wyłączniki, przełączniki, czujniki ruchu, przepływu i inne. Ten tryb nie jest dostępny dla sterowników 9U, dlatego wszystkie urządzenia są połączone w trybie bezpośredniego połączenia.

Ważne! Domyślnie wszystkie wejścia są skonfigurowane w trybie „Transoptor” dla sterowników serii Atom (3U i 6U).

Uwaga: Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do wejść sterowników serii Atom zalecamy zapoznanie się z tabelą charakterystyk portów wejściowych w katalogu produktów lub na naszej stronie internetowej.

Schematy podłączania

Schemat podłączania urządzeń do wejść sterownika Atom (3U a 6U) wygląda następująco:

Illustration

Schemat podłączania urządzeń do wejść sterownika Atom (9U) wygląda następująco:

Illustration

Ważne! Numery wejść i wyjścia „wspólne” są oznaczone na panelu przednim sterownika. Zaciski „wspólne” są oznaczone literą „G” i są połączone z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie „wspólne” styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wieloprzewodowym wystarczy tylko zastosować jedno połączenie do zacisku „G”.